loading

FAQ

Tidsrammen for installation af fibernet afhænger af leverandøren og eventuelle igangværende projekter. Vi vil altid have en tidsplan klar, når vi mødes på foreningens generalforsamling. Som hovedregel kan man forvente, at det tager ca. 6 måneder fra aftalen er underskrevet, til fibernettet er færdigbygget og klar til brug.

Det afhænger af den specifikke installationsproces. Nogle gange kræver fibernetinstallation gravearbejde, men det varierer. Ofte kan vi skyde fiberen ind i ejendommene og dermed undgå at skulle grave i jeres fortove.

Normalt placeres fiberboksen ved siden af det eksisterende antennestik. Under besigtigelsen af jeres ejendom vil vores tekniske folk finde den mest optimale placering. Denne placering vil blive fremlagt på jeres generalforsamling. Vores erfaring viser, at der er mange forskellige forslag til placering af fiberboksen. Vi kan desværre ikke lave 100 forskellige løsninger, men vi bestræber os på at finde en placering, som de fleste vil finde tilfredsstillende.

Dette afhænger også af installationsprocessen. Normalt vil der blive etableret nye kabelbakker i opgangene, da de eksisterende typisk ikke lever op til de nuværende brandkrav. Desuden kan ejerskabet af de gamle kabelbakker forhindre deres brug. Ved at trække nye kabelbakker sikrer vi, at de lever op til de nødvendige brandkrav..

Hvis du ikke ønsker at få installeret en fiberboks i din lejlighed, vil det tekniske team undlade at etablere fiberboksen der. I stedet vil fiberledningen blive skjult i kabelbakken, klar til at blive monteret, hvis du ændrer mening. Det kan i visse tilfælde betyde, at du selv skal betale for installationen ind i din lejlighed senere. Det er derfor værd at overveje nøje, inden du siger nej tak til installation af fibernet i din lejlighed. Prisen for efterfølgende installation kan variere mellem 3.000 og 5.000 kr., afhængig af leverandøren.

Det afhænger af din tjenesteydelses leverandør. Langt de fleste leverandører inkluderer en router som en del af pakken, mens andre kræver, at du køber en separat.

Dette spørgsmål får vi nogle gange, og der findes ikke et specifikt svar på det. Det kan sammenlignes med, hvis jeres leverandør af telefoni skulle gå konkurs. Leverandører af fibernetinfrastruktur er meget store virksomheder, så hvis de skulle gå konkurs, vil det muligvis være nødvendigt at skifte til en ny leverandør.

Ja, normalt kan du vælge mellem forskellige tjenesteudbydere, der tilbyder tjenester via fibernettet. I dag er der over 14 forskellige tjenesteudbydere, så mulighederne er mange, og du skal kun bruge en.

Nej, fibernettet er en fast installation i ejendommen og kan ikke flyttes. I stedet få installeret fibernet i sommerhuset.

Bindingsperioden kan variere afhængigt af din aftale med leverandøren. Nogle tilbud har ingen bindingsperiode, mens andre kan kræve en. Det er vigtigt at gennemgå vilkårene i din specifikke aftale for at forstå bindingsperioden.

Der er intet, der er gratis – heller ikke installation af fibernet. Når en forening kan få fibernet uden at skulle betale for det, skyldes det, at en betydelig andel af beboerne (typisk 40-50%) har tilkendegivet, at de gerne vil benytte sig af det nye fibernet. I dag kan man ikke få installeret fibernet, hvis ikke der er interesse for at bruge det. Dette er en fair måde at indgå en aftale mellem en forening og en leverandør af fibernetinfrastruktur på.

Din eksisterende coax (antennestik) kan forblive som i dag. Det er ofte noget, du og din forening bestemmer i fællesskab på jeres generalforsamling. I nogle tilfælde er det boligselskabet, der træffer beslutningen. Coax (antennestik) har været en fast del af alle danskers adgang til tv og internet i mange år, men er på vej til at blive udfaset. Dette forventes udfaset i år 2030.

Ja, mange fibernetleverandører tilbyder tv-tjenester via deres fibernetforbindelser. Med fibernet streamer man TV. Det er værd at nævne, at det kræver en lille digital boks, hvis man ikke har et TV med apps der kan håndtere dette..

For at opnå særdeles lave priser kan man vælge en kollektiv løsning i foreningen. Det kræver at alle bliver tilsluttet denne ordning. Man får typisk en opkrævning via huslejen fra administratoren. Man kan vælge forskellige perioder fra 12 måneder og helt op til 48 måneder med en fast lav pris som garanti. Prisen efter en kollektiv aftale vil afhænge af leverandørens prissætning efter den kollektive periode.

Det er bedst at kontakte din leverandør for specifikke oplysninger. Ingen kan oplyse om en pris om 48 måneder, men det er vigtigt at huske, at der er mange tjenesteydelses leverandører, der står klar til at give et tilbud, når ens aftale udløber.

Valget mellem fibernet og 5G afhænger af dine behov og lokationsbetingelser. Begge teknologier har deres fordele og ulemper, og det bedste valg vil variere afhængigt af din situation.

Overgangen til fibernet kan tilbyde hurtigere hastigheder og en mere pålidelig forbindelse sammenlignet med PDS. Det kan være værd at overveje, hvis du har brug for bedre internetydelse. Ved en fibernet løsning har man sin egen forbindelse, mens man på et PDS-netværk deler forbindelse med alle i ejendommen. Fremtiden taler desuden ind i den grønne omstilling, hvos PDS (kobber) har et væsentlig højere CO2-aftryk end fibernet og dermed flere valgmuligheder.