loading

Processen

Hvor meget tid skal man egentlig bruge på etablering af et nyt fibernet?

Det er et rigtig godt spørgsmål, som i høj grad afhænger af, hvor kyndig rådgivning der vælges, eller er tilgængelig for boligforeningen.

Vælger du at lade Bolig Buddy være foreningens sparringspartner, bruger vi en effektiv og effektiv og simpel model, hvor boligforeningen har en afklaring indenfor 2-3 måneder.

Processen - Vi sørger for det hele!

1. Alt I skal vide om fibernet
2. Hvad kan BOLIGBUDDY hjælpe med
3. Fibernet proces
4. Aftale besigtigelse og møde 2

1. Besigtigelse
• Føringsveje
• Krydsfelt
• Boliger
2. Evt. tillægsarbejde

1. Konkret løsningsbeskrivelse
2. Økonomi
3. Valg af abonnementsmodel
4. Beslutning om indstilling

1. Konkret løsningsbeskrivelse
2. Økonomi
3. Valg af abonnementsmodel
4. Beslutning om indstilling

1. Opstartsmøde
2. 60-14-3 dages varsling
3. Installation
4. Gennemgang og aflevering

Hvad sker der når leverance af fibernet er vedtaget?

Den underleverandør, som har besigtiget ejendommen, vil også være den, der bygger fibernettet.

Dette sikrer kvaliteten, da de kender jeres bygning og den specifikke aftale om placering af fibernettet, herunder krydsfeltet, føringsveje og fiberboksene i jeres lejligheder.

Kontakt

Vores entreprenør kontakter alle beboere for at aftale tidspunkt for installationen. Bemærk, at man skal være hjemme eller aflevere sine nøgler til nabo eller vicevært, så teknikeren kan komme ind.